รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : บุปผา แสนประสิทธ์ (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เพ็ญพิสุทธิ์กิ๊ฟช็อป
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 พ.ค. 2561,14:34 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.102.213


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล