ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง   ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7531-3473
Email : sritawee@outlook.co,th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน