ภาพกิจกรรม
โครงการหนูน้อยวัยใสสวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน
 
-เพื่อให้เมืองนครเป็นเมืองที่ปลอดภัยในทุกๆ ด้านและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
- เพื่อลดอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรง หากเกิดอุบัติเหตุพร้อมสร้างวินัย  ให้กับเยาวชนของชาติ กระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจลูกหลาน  และตัวเองในเรื่องความปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการให้คนขับและผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ทุกคนสวมหมวกนิรภัยตามกฏจราจร
สนับสนุนโดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนับสนุนโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชและผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2557,22:57   อ่าน 492 ครั้ง