ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 โรงเรียนเทศบาลสาธิตเพชรจริก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสาธิตเพชรจริก
9 คน ดังนี้ ตัวจริง 5  คน  ดังนี้
          1.  เด็กหญิงสุภัทราพร  งามทอง  
     2. เด็กหญิงทักษพร  เรืองรอง 
   3.เด็กหญิงธนัชชา  เพชรศรี
4.ลักษิกา  สูญกรรมรัตน์ 
       5. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตคาม 
และสำรอง จำนวน 4  คน  ดังนี้
    1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ทับทอง 
  2. เด็กหญิงดุษฎี  แก้วไทย
  3. เด็กหญิงณัฐวดี จิตโภช
   4. เด็กหญิงศิรดา  เกตุแก้ว 
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 522 ครั้ง