ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,09:46  อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.5 KB
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,09:46   อ่าน 127 ครั้ง