ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:39  อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2559,16:39   อ่าน 257 ครั้ง