ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0804673413
อีเมล์ : karn2709@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,22:12  อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.53 KB
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,22:12   อ่าน 162 ครั้ง