ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและการทำขนมตายายเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสนใจ ช่วยชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,12:50  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..